Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

Dnia 26 października 2015 r. o godz.12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Aleksandry Simiczyjew  pt. „Zróżnicowanie funkcjonalne izoform aktyny β i γ w procesie migracji komórek nowotworowych”.

Promotor – dr hab. Dorota Nowak
Recenzenci:
prof. dr hab. Alina Grzanka,  Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie Wydziału Biotechnologii.

Aktualności