Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dnia 30 października 2014 r. o godz.1200

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Michała Kostasia

 

 

0brona doktorska mgr Michał Kostaś

Aktualności