Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Porębskiej

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Natalii Porębskiej

Tytuł rozprawy: Regulacja przestrzennej dystrybucji receptora 1 czynników wzrostu fibroblastów przez multimeryczne ligandy oparte o motywy coiled-coil oraz oligomeryczne warianty GFP.

Promotor:  dr hab. Łukasz Opaliński, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu;
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie;
dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed,  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności