Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Martyny Sochackiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 26 października 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Martyny Sochackiej

Tytuł rozprawy: Nowe funkcje białek homologicznych do czynników wzrostu fibroblastów.

Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr hab.Łukasz Opaliński, prof. UWr, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Dominika Nowis, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii pod adresem: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/rozprawy-doktorskie zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności