Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Poźniak

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 28 października 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Marty Poźniak

Tytuł rozprawy: Modulacja działania receptora 1 czynników wzrostu fibroblastów poprzez kontrolę dystrybucji tego receptora na powierzchni komórek.

Promotor: dr hab. Łukasz Opaliński, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Bereta, Zakład Biochemii Komórki, Uniwersytet Jagielloński;
dr hab. Hanna Romańska-Knight, prof. UMŁ, Zakład Patologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek, Laboratorium Immunologii Nowotworów, Instytut Immunologii I Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego zamieszczono::

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności