Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Manuela Peris Diaz

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Manuela Peris Diaz

Tytuł rozprawy: Biophysical characterization of metallothionein Zn(II)-loaded states and their role in cellular zinc buffering.

Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel, Kierownik Zakładu Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny;
prof. dr hab. Jarosław Poznański, Instytut Biochemii I Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa;
prof. dr hab. Mariusz Makowski, Katedra Chemii Bionieorganicznej, Uniwersytet Gdański.

Język obrony: angielski

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego zamieszczono rozprawę doktorską, streszczenia oraz recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności