Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Wnętrzak

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 17 maja 2022 r. o godz.11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Małgorzaty Wnętrzak

Tytuł rozprawy: Badanie optymalności standardowego kodu genetycznego.

Promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Kierownik Zakładu Bioinformatyki i Genomiki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Błażej, Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Dudek, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski;
prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności