Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Rydzy

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Małgorzaty Rydzy

Tytuł rozprawy: Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka białek opiekuńczych zaangażowanych w biosyntezę RuBisCo.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Piotr Kolesiński, University of California, San Diego.

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska;
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności