Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Płachetki

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Płachetki


Tytuł rozprawy: Mechanizm inicjacji replikacji chromosomu Streptomyces.

Promotor: prof. dr hab. Jolanta ZakrzewskaCzerwińska, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Marcin Wolański, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
.

Recenzenci:
prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa;
prof. dr hab. Agnieszka SzalewskaPałasz, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Uniwersytet Gdański
.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii
zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka JoliotCurie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności