Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Trybus

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 23 października 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Magdaleny Trybus

Tytuł rozprawy: Białko EFR3A jako potencjalny partner flotyliny 2 oraz możliwy organizator tratw spoczynkowych.

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Sikorski, Śląski Park Technologii Medycznych w Zabrzu.
Promotor pomocniczy: dr Anita Hryniewicz-Jankowska, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński;
dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła, prof IBD PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii pod adresem: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/rozprawy-doktorskie zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności