Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Lipok

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 12:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Lipok

Tytuł rozprawy: Selekcja i optymalizacja peptydowych antagonistów oddziaływania FGF1-FGFR1.

Promotor: prof. dr hab. Jacek Otlewski, Kierownik Zakładu Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Anna Szlachcic, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
prof. dr hab. Andrzej Gamian, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności