Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Klaudii Berkowskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Klaudii Berkowskiej

Tytuł rozprawy: Badanie aktywności i mechanizmu działania semi-selektywnych agonistów receptora witaminy D w komórkach pochodzących z różnych tkanek.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
Dr hab. n. med. Anna Brożyna, prof. UMK, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Prof. dr hab. Michał Żmijewski, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii pod adresem: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/rozprawy-doktorskie
zamieszczono streszczenia i recenzje rozprawy.

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności