Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sidorczuk

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 13:00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sidorczuk

pt.: Bioinformatic characterization of peptides targeting proteins to organelles of endosymbiotic origin.

Rozprawa doktorska została wykonana w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem promotora prof. dr. hab. Pawła Mackiewicza oraz promotora pomocniczego dr. Przemysława Gagata w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:
1. dr hab. Anna Karnkowska, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego;
2. dr hab. Bartosz Wilczyński, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego;
3. dr hab. Marcin Grynberg z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod linkiem: https://bip.uni.wroc.pl/3488/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-katarzynie-sidorczuk.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności