Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Wójtowicz

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 4 lipca  2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 1.03 w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Wójtowicz

Tytuł rozprawy: Badanie mechanizmów aktywności przeciwnowotworowej biosurfaktantów.

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;
dr hab. Elzbieta Kamysz, prof. UG, Katedra Biotechnologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański;
prof. dr hab. Piotr Młynarz, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Politechnika Wrocławska.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3344/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-karolina-wojtowicz.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności