Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Jendryczko

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Jendryczko

Tytuł rozprawy: Cytotoksyczne koniugaty typu peptibodies skierowane przeciwko FGFR1.

Promotor: dr hab. Anna Szlachcic, Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
prof. dr hab. Andrzej Gamian, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej  PAN we Wrocławiu;
prof. dr hab. Marek Tchórzewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny. Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3460/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-karolina-jendryczko.html

zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności