Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Szymczak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Justyny Szymczak

Tytuł rozprawy: Rola oddziaływań międzycząsteczkowych ParB w tworzeniu kompleksu segregacyjnego u Streptomyces coelicolor.

Promotor: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Marcin Szafran, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
dr hab. Aneta Bartosik, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Krzysztof Pawlik, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;
prof. dr hab. Michał Obuchowski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.
Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3540/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-justyna-szymczak.html
zamieszczono:

1) rozprawę doktorską
2) streszczenia
3) recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności