Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Józefa Tran

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 1 lutego 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Józefa Tran

Tytuł rozprawy: Analiza bioinformatyczna, strukturalna i funkcjonalna międzybiałkowych miejsc wiązania Zn(II).

Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel, Zakład Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Jagielloński;
prof. dr hab. Rafał Latajka, Katedra Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska;
prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Wstęp na rozprawę wolny.
Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3544/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-jozef-tran.html
zamieszczono:

1) rozprawę doktorską
2) streszczenia
3) recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności