Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jarosława Chilimoniuka

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2023 r. o godz. 9:00 w sali nr 1.05 w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Jarosława Chilimoniuka

Tytuł rozprawy: Analizy bioinformatyczne i eksperymentalne bakteryjnych amyloidów funkcjonalnych CsgA i CsgB.

Promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genetyki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Promotor: dr. rer. nad. Vytautas Smirnovas, Institute of Biotechnology, Life Sciences Center, Vilnius Uniwersity

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, Wydział Matematyki i Systemów Informacyjnych, Politechnika Warszawska;
dr hab. Małgorzata Dudkiewicz, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, SGGW w Warszawie.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3340/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-jaroslaw-chilimoniuk.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

            Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności