Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Sławskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Jakuba Sławskiego

Tytuł rozprawy: Analiza transferu energii i elektronów w wieloskładnikowych układach bionanohybrydowych.

Promotor: dr hab. Joanna Grzyb, Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Katedra Biofizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
dr hab. Agnieszka Nawrocka, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie;
dr hab. Marcin Sarewicz, prof. UJ, Zakład Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.
Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3539/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-jakub-slawski.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności