Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Muraszko

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 mgr. Jakuba Muraszko

Tytuł rozprawy: Właściwości biochemiczne Rrp1 istotne dla utrzymania stabilności genomu Schizosaccharomyces pombe.

Promotor: dr hab. Dorota Dziadkowiec, Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
prof. dr hab. Igor Konieczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności