Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Ślęzak

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pauliny Ślęzak

Tytuł rozprawy: Synergistyczne mechanizmy przyswajania hemu wykorzystywane przez periodontopatogenyw chorobach przyzębia.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Olczak, Kierownik Pracowni Biologii Medycznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Michał Śmiga, Pracownia Biologii Medycznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik , Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki, Uniwersytet Jagielloński;
dr hab. Adrianna Raczkowska, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Uniwersytet Warszawski;
dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.
Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3396/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-inz-paulinie-slezak.html
zamieszczono:
1) rozprawę doktorską
2) streszczenia
3) recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności