Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marty Domżał-Kędzi

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 15 maja 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr inż. Marty Domżał-Kędzi

Tytuł rozprawy: Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie biopolimeru syntetyzowanego przez Bacillus subtilis.

Promotor:  prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Kierownik Zakładu Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Lewińska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marcin Sobczak, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności