Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Jolanty Żelasko

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2023 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jolanty Żelasko

Tytuł rozprawy: Badanie oddziaływania kwasu fosfatydowego z białkiem mTOR oraz wpływ cholesterolu na tę interakcję.

Promotor: dr hab. Aleksander Czogalla, prof. UWr, Kierownik Zakładu Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Tadeusz Janas, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Mariusz Kępczyński, prof.UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie  internetowej Wydziału Biotechnologii pod adresem: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/rozprawy-doktorskie zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności