Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Hanny Bułacz

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Hanny Bułacz

Tytuł rozprawy: Rola kondensyn SMC i MksB w organizacji chromosomu i cyklu komórkowym u Mycobacterium smegmatis.

Promotor:  prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Joanna Hołówka, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa;
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Uniwersytet Gdański;
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Wstęp na rozprawę wolny.
Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3395/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-inz-hannie-kakolewskiej.html

 zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności