Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Darii Nawrockiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Darii Nawrockiej

Tytuł rozprawy: Aktywność biologiczna kowalencyjnych dimerów ludzkiego czynnika  wzrostu fibroblastów 2 (FGF2).

Promotor: prof. dr hab. Jacek Otlewski, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Katedra Biochemii Biomedycznej, Uniwersytet Gdański.
Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Politechnika Wrocławska.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono streszczenia i recenzje rozprawy: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/rozprawy-doktorskie

Rozprawa doktorska dostępna jest również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności