Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Bożeny Szulc

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 mgr inż. Bożeny Szulc

Tytuł rozprawy: Funkcjonalna analiza potencjalnych transporterów UDP-N-acetyloglukozoaminy.

Promotor: Prof. dr hab. Mariusz Olczak, Kierownik Zakładu Biochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz,  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa,
Dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ, Instytut Zoologii I Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Instrukcja dołączania do spotkania.

Aktualności