Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Idy Szmigiel

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 7 lipca 2021 r., o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Idy Szmigiel

Tytuł rozprawy: Biotransformacja śruty rzepakowej z wykorzystaniem Bacillus subtilis.

Promotor: dr hab. Anna Krasowska, prof. UWr, Zakład Biotransformacji, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Płaza, Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska;
dr hab.inż. Joanna Berłowska, prof. UŁ, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Łódzka.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii pod adresem zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Instrukcja dołączania do spotkania.

Aktualności