Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Filipa Pietlucha

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgra Filipa Pietlucha

pt.: Phylogenetic analysis and estimation of divergence times for eukaryotic plastid lineages.

Rozprawa doktorska została wykonana pod kierunkiem promotora prof. dra hab. Pawła Mackiewicza oraz promotora pomocniczego dra Przemysława Gagata w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:
1/ dr hab. Anna Muszewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk;
2/ dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB z Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni;
3/ dr hab. Rafał Milanowski, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego.

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod linkiem: https://bip.uni.wroc.pl/3634/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-filipowi-pietluchowi.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności