Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Mrówczyńskiej

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 1.05 w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Ewy Mrówczyńskiej

Tytuł rozprawy: Wpływ żelsoliny, nieintegrynowego receptora lamininy oraz kinazy zależnej od integryn na rozwój obwodowego układu nerwowego zarodka kurzego.

Promotor: dr hab. Antonina Mazur, Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
dr hab. Tomasz Prószyński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności