Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Mazurkiewicz

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w sali nr 1.05
w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Ewy Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy: Rola wybranych izoform żelsoliny w migracji komórek ludzkiego czerniaka skóry z uwzględnieniem ich wpływu na lokalizację nieintegrynowego receptora lamininy w komórce.

Promotor: dr hab. Antonina Mazur, Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Moraczewska
, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
prof. dr hab. Maria Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im Marcelego Nenckiego w Warszawie;
dr hab. Mariusz Hartman, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3220/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-ewie-mazurkiewicz.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

 

Aktualności