Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Darii Derkacz

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Darii Derkacz

pt.: Rola błony i ściany komórkowej Candida albicans w odpowiedzi zapalnej.

Rozprawa doktorska została wykonana pod kierunkiem promotora dr hab. Anny Krasowskiej, prof. UWr w Zakładzie Biotransformacji Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:
1/ prof. dr hab. Joanna Kruszewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk;
2/ dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego;
3/ prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski z Politechniki Gdańskiej.

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania.

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3632/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-darii-derkacz.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności