Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Ambroise Wu

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej  Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 7 listopada 2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Ambroise Wu

Tytuł rozprawy: Role of ABCA1 transporter in the plasma membrane reorganization in mammalian cells.

Promotor: dr hab. Aleksander Czogalla, Kierownik Zakładu Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Trombik, Kierownik Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Recenzenci:
dr hab.Przemysław Płonka, Uniwersytet Jagielloński;
dr hab. Jakub Siednienko, Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Wrocław;
dr hab. Gregory Verdeil, Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria.

Język obrony: angielski

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego zamieszczono rozprawę doktorską, streszczenia oraz recenzje.

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności