Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Żeromskiej

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej  Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali nr 1.05 w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Aleksandry Żeromskiej

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie analiz kopalnego DNA (aDNA) do rekonstrukcji filogenezy i ewolucji populacji nornika północnego (Alexandromys oeconomus)”.

Promotor: prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Drugi Promotor: prof. dr hab. Adam Nadachowski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
, Uniwersytet w Białymstoku;
prof. dr hab. Leonid Rekovets, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
prof. dr hab. Tadeusz Malewski, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3345/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-aleksandra-zeromska.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności