Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr A. Kroczak-Zdańkowskiej

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Aleksandry Kroczak-Zdańkowskiej

Tytuł rozprawy: Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych na przykładzie wybranych rzędów ptaków.

Promotor:  prof. dr hab. Paweł Mackiewicz, Kierownik Zakładu Bioinformatyki i Genomiki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Adam Urantówka, Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Recenzenci:
dr hab. Anna Karnkowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. Tadeusz Malewski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) streszczenia rozprawy doktorskiej
2) recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna również do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności