Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Chytły

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamiają, że w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Chytły

Tytuł rozprawy: Analiza oddziaływania białka MPP1 z flotylinami w sztucznych modelach błon – badania in vitro.

Promotor: dr hab. Aleksander Czogalla, prof. UWr, Kierownik Zakładu Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Biernatowska, Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
dr hab. Agnieszka Polit, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński;
dr hab. Kamila Środa-Pomianek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Wstęp na rozprawę wolny.
Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/3541/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-agnieszka-chytla.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności