Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Markowskiego

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 1.03 w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14 A we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Adama Markowskiego

Tytuł rozprawy: Zastosowanie nowych nanoformulacji bajkaleiny i kwasu ursolowego w celu zwiększenia ich biodostępności i aktywności wobec gruczolakoraka trzustki w badaniach in vitro.

Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator, prof. UWr, Zakład Lipidów i Liposomów, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor: prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej  Polska Akademia Nauk we Wrocławiu.

Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Zagórska, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński;
dr hab. Tomasz Cichoń, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowy Instytut Badawczy;
dr hab. Wojciech Kałas, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3342/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-adam-markowski.html
zamieszczono:

  • rozprawę doktorską
  • streszczenia
  • recenzje

           Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności