Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dnia 17 listopada 2016 r. o godz.12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Aleksandry Borek pt. „Selekcja, optymalizacja i charakterystyka fragmentów przeciwciał scFv i scFv-Fc anty-FGFR2 oraz ich koniugacja z cytostatykami”.

Promotor prof. dr hab. Jacek Otlewski

Recenzenci

  • prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, UG-GUMed
  • dr hab. Marcin Czerwiński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN Wrocław

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie Wydziału Biotechnologii

Aktualności