Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 18 października 2016 r. o godz.11:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr inż. Aleksandry Adamowicz pt. „Wpływ zmian w mitochondrialnej translacji na globalny transkryptom, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ekspresji genomu chloroplastowego oraz komunikacji pomiędzy chloroplastami i jądrem”.

Promotor – prof. dr hab. Hanna Jańska

Recenzenci

  • prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Grażyna Kłobus, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Aktualności