Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wybrane zdjęcia mikroskopowe przedstawiające kolejne etapy różnicowania strzępki Streptomyces venezuelae

Dnia 23 maja 2016 r. o godz.11:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr inż. Magdaleny Donczew pt. „Analiza dynamiki wzrostu, różnicowania i segregacji chromosomów u Streptomyces venezuelae”.

Promotor – dr hab. Dagmara Jakimowicz

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN Łódź
  • prof. dr hab. Grażyna Jagura – Burdzy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/rozprawy-doktorskie/

Aktualności