Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 13 kwietnia 2016 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Anny Serwotki – Suszczak  pt. „Koniugaty białek wiążących integrynę αvβ3 i HER2 do wykorzystania w terapiach przeciwnowotworowych”.

Promotor prof. dr hab. Jacek Otlewski

Recenzenci

  • prof. dr hab. Irena Frydecka,Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław
  • prof. dr hab. Andrzej Gamian, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie wydziału

Aktualności