Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej - Kamil Kostyn

Dnia 22 marca 2016 r. o godz.13:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Kamila Kostyna  pt. „Indukcja alternatywnej drogi metabolizmu tyrozyny w ziemniaku przez wprowadzenie genu hydroksylazy tyrozyny ze szczura laboratoryjnego (Rattus norvegicus)”.

Promotor prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski

Recenzenci :

  • dr hab. prof. Adriana Szmidt – Jaworska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Ewa Zimnoch – Guzowska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Młochowie

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje

Aktualności