Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 25 stycznia 2016 r. o godz.10:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Lipki  pt. „Nowe liposomowe formulacje antybiotyku przeciwnowotworowego z grupy antracyklin”.

Promotor – dr hab. Jerzy Gubernator

Recenzenci – dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, Warszawski Uniwersytet Medyczny

– prof. Waldemar Priebe, Texas University MD Anderson Cancer Center

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Aktualności