Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Małeckiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 13:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 mgr. Tomasza Małeckiego

Tytuł rozprawy: Współdziałanie białek SMC oraz HupS w organizacji chromosomów podczas sporulacji Streptomyces Venezuelae.

Promotor:  prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
prof. dr hab. Michał Obuchowski, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A, Wrocław).

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności