Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marty Podgórskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 12:00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 mgr Marty Podgórskiej

Tytuł rozprawy: Wpływ apeliny na rozwój raka jelita grubego.

Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski;
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz, Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
prof. dr hab. Piotr Laidler, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A, Wrocław).

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności