Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2019 r. w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14A, o godzinie 12:30 w sali nr 1.05 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Matusewicz pt: „Immunoliposomowa forma simwastatyny jako potencjalny terapeutyk w leczeniu nowotworów zależnych od EGFR”.

Promotor: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
Promotor pomocniczy: dr Joanna Podkalicka

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa;
prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas, Uniwersytet Opolski.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie.

Aktualności