Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 30 września 2019 r. o godz. 10:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Tomali pt. „Analiza wewnątrzkomórkowej antyapoptotycznej aktywności fibroblastycznych czynników wzrostowych 1 i 2 (FGF1 i FGF2)”.

Promotor: dr hab. Daniel Krowarsch.

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Gamian, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław;
dr hab. Jacek Rybka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

 

Aktualności