Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 27 września 2019 r. o godz. 11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.03, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gongerowskiej-Jac pt. „Współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w  kontrolowaniu topologii chromosomu, regulacji transkrypcji i odpowiedzi na stres u Streptomyces”.

Promotor:  prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz.

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Uniwersytet Gdański;
prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej, PAN Łódź.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności