Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 5 lipca 2019 r. o godz. 12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Makowieckiej pt. „Wpływ żelsoliny i tymozyny β4 na inwazyjność komórek czerniaka”.

Promotor: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr.
Promotor pomocniczy: dr hab. Antonina Mazur.

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław,
prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

Aktualności