Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

RYS WYDZDnia 1 grudnia 2015 r. o godz.12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Styrczewskiej  pt. „Identyfikacja i analiza składników włókna lnianego o właściwościach biomedycznych”.

Promotor – prof. dr hab. Jan Szopa – Skórkowski

Recenzenci:

– prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

– prof. dr hab. Maria Klein, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie Wydziału Biotechnologii.

Aktualności