Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Jurka pt. „Konstrukcja biblioteki aptamerów DNA w oparciu o nowe modyfikowane nukleotydy oraz jej zastosowanie do selekcji aptamerów wiążących N-końcową domenę ludzkiego białka MDM2”.

Promotor: dr hab. Małgorzata Zakrzewska.
Promotor pomocniczy: dr Filip Jeleń.

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN Poznań,
prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN Poznań.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności